Gatu- och parkdagar 15-16 juni 2022

Datum/Tid
Datum - 2022-06-15 - 2022-06-16


Välkommen till

 

 

Gatu- och parkdagarna

 

 

15 – 16 juni 2022 i Helsingborg

Att nätverka är framtidens effektivisering

 

  • UPPKOPPLAT SAMHÄLLE
  • GRÖNA KVALITETER I STADEN
  • HUR BLIR VI BÄTTRE PÅ UPPHANDLING

H22 CITY EXPO

30 MAJ – 3 JULI 2022

Under vår konferens i Helsingborg pågår H22 City Expo för fullt.

Missa inte att besöka H22 Helsingborg

Hitta mer information på: https://h22.se

Moderator: Erica Sjölin

 

Energi, fokus och helhet

Jag trivs på scen och har förmågan att få andra människor att också trivas på scen. Som moderator kan jag komma in i ett tidigt skede vid planeringen av mötet/konferensen/det digitala mötet för att säkerställa att den viktiga röda tråden är med, komma med idéer som förhöjer upplevelsen och bolla idéer och tankar med er som uppdragsgivare.

Med mig som moderator får ni en proffsig samarbetspartner som är med inför, under och efter ert möte. Jag har arbetat som moderator i olika länder, olika branscher och sammanhang- från seminarier i Almedalen till branschkongresser.

Tillsammans skapar vi de optimala förutsättningarna för attmötas.

PROGRAM

   Dag 1 – Onsdag 15 juni 

09.30-10.00
Registrering och frukost
10.00-12.00

Studiebesök på förmiddagen

Samling vid Radisson Blu Metropol Hotel

 

Stadsvandring:
En promenad  genom Helsingborgs centrala delar

Guide: Konrad Ek, stadsarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen

Oceanpiren – första området i H+:
Ett nytt bostads- och verksamhetsområde håller på att ta form ett stenkast från centrum i det gamla hamnområdet.

Guide: Martin Forsberg, projektledare, Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadens gröna rum:
En vandring i och mellan stadens centrala parker.

Guide: Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare, Stadsbyggnadsförvaltningen

Anmälan till studiebesöken görs vid konferensanmälan

12.00-13.00
Registrering, lunch och utställarbesök
13.00-13.05
Välkommen till Gatu- och parkdagar 2022

Hans Andersson, Gatukommitténs ordförande

13.05-14.00
Helsingborg hälsar välkommen

Helsingborg är en av Europas mest innovativa städer? Varför och hur gör vi?

 

Pelle Lundberg, stadsdirektör, Helsingborgs stad
Soraya Axelsson, projektchef för H22, Helsingborgs stad
Marie Holmqvist, avdelningschef Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad

Hur blir vi bättre på upphandling

14.00-14.30
Hållbarhetskrav i upphandling

Hur kan branschen samverka för hållbarare anläggningsprojekt? Hur kan vi arbeta med upphandlingskrav och upphandlingsform för högre hållbarhetsprestanda i våra gemensamma projekt

 

John Nyberg, Hållbar Affärsutveckling, Skanska

14.30-15.00
Fika – Utställarbesök
15.00-15.30
Adda Inköpscentral – vilka ramavtal finns inom kategorin Gata och park och varför är de användbara?

Adda Inköpscentral är ett affärsstöd till offentlig sektor, och upphandlar nationella ramavtal och dynamiska inköpssystem (DIS) åt kommuner och regioner.

Vi vill underlätta vardagen för våra kunder, frigöra resurser till välfärden och bidra till ett hållbart samhälle genom att erbjuda offentlig sektor avtal och tjänster inom strategisk försörjning.

 

Henrik Ellung, Adda Inköpscentral

15.30-16.00
Att skriva avtal för drift och underhåll

Att skriva avtal för entrepenader inom gatu- och parkdrift är inte lätt. Men det finns hjälp att få, i branschförhandlade regelverk och mallar från Aff.

 

Anna Cedvén, Aff Forum för förvaltning och service

16.00-16.30
Aktuella rättsfall från branschen

Vad kan vi lära oss av rättsfall inom vår bransch, vi går igenom några  intressanta domar.

 

Christoffer Löfquist, Advokat/Partner Foyen Advokatfirma

16.30-17.00
Panelsamtal om upphandling

Dagens föreläsare samtalar om utmaningarna i samband med upphandling.

19.00-23.00
Middag på Radisson Blu Metropol Hotel

Middag och underhållning

 

Anmälan görs vid konferensanmälan

   Dag 2 – Torsdag 16 juni 

Uppkopplat samhälle

08.30-08.55
IoT: Kunskap genom teknik

Tekniska lösningar kan skapa positiva fördelar för stadens invånare, besökare och verksamma men också för stadens självt, hur har Helsingborg gjort?

 

Andréas Hall, Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborg

08.55-09.20
Strategisk digitalisering

Digitalisering är mer än bara teknik. Det innebär förändring av beteenden, av kultur och prestigelösheten i att vilja och våga utvecklas både som individ och organisation.

 

Christopher Petersson, Digitaliseringsstrateg, Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborg stad

09.20-09.45
Ordning och reda på alla markundersökningar

Tyréns har med hjälp av Helsingborgs stad utvecklat en digital kartdatabas i 3D-miljö (GeoBIM) för att samla och förvalta alla geotekniska- och miljötekniska undersökningar som utförs inom staden. Det gör att alla har tillgång till samma, uppdaterade och kvalitetssäkrade information och det ger en samlad bild över alla undersökningar som har utförts.

 

Christine Boman, miljöspecialist Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborg stad
Erika Svensson, exploateringsingenjör, Stadsledningsförvaltningen, Helsingborgs stad 
Olof Friberg, GIS-strateg, Tyréns

Gröna kvaliteter i staden

09.45-10.10
Ett grönare Helsingborg

En handlingsplan finns som stöd i arbetet med stadens olika grönstrukturprojekt. Parker, gröna stråk och naturområden finns samlande under ett paraply.

 

Hanne Hansen, landskapsarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborg stad

10.10-10.35
Den gråa infrastrukturen och den gröna staden?

En reflektion kring transportinfrastrukturen som barriärskapande element eller en integrerad del av våra gestaltade livsmiljöer.

 

Monika Levan, Trafikverket

10.35-11.00
Fika – Utställarbesök
11.00-11.25
Spårvägen i Lund

Lunds kommun berättar om sitt arbete med att bl a stärka stadens gröna kvaliteter i samband med utbyggnaden av den nya spårvägen.

Funktion, estetik och trafiksäkerhet- från gestaltningsprinciper till genomförande.

Utmaningar och lärdomar.

 

Clara Lundquist, enhetschef/ Landskapsarkitekt MSA, Tekniska Förvaltningen, Lunds kommun

11.25-11.50
Parkslide och Jätteloka bekämpning i Vancouver, Kanada

Hur systematiskt arbete och samordning mellan myndigheter, markägare m.fl. leder till lyckade resultat. Statistik från behandlingar på 500 bestånd under 3 år samt ett underlag för planering av framtida åtgärder.

 

Jeremy McClure, Ekosystem Teknik Väst

11.50-12.15
Det socialt hållbara staden

Hur kan social mångfald och möten mellan människor bidra till mer hållbara städer?

 

Liselott Stenfeldt, Director, Gehl Architects ApS

12.15-12.40
Värmeöar – Gröna miljöer och temperaturen i staden

 Hur påverkas våra städer av ett varmare klimat? Vi behöver planera vår stadsmiljö för att hantera värmeböljor idag och i framtiden. Med hjälp av träd och annan grönska kan vi minska den urbana värmeö-effekten

 

Stina Sandgren, klimatstrateg, Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborg stad
Elias Halling, landskapsarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborg stad

Framåtblick

12.40-12.55
SKR – vad är på gång

En orientering om pågående arbeten och nya handböcker från Sveriges Kommuner och Regioner.

 

Selda Taner, Sveriges Kommuner och Regioner

12.55-13.00
Presentation av nästa års konferens

 

Hans Andersson
Gatukommitténs ordförande

13.00 – 
Gatu- och parkdagarna avslutas med lunch på Radison Blu alternativt ”lunch to go”

Val görs vid konferensanmälan

Radisson Blu Metropol Hotel, Helsingborg

   Allmän information

Tid och plats
Den 15–16 juni 2022 i Helsingborg.
Radisson Blu Metropol Hotel, Carl Krooks gata 16,
Helsingborg.
Konferensen börjar klockan 12.00 med registrering
och lunch dag 1, dag 2 slutar vi 13.00 med lunch.
Registrering och frukost kl. 09.30 och sedan studiebesök, föranmälan krävs.


Avgift
Medlemmar 5 500 kr exkl. moms.
Icke medlemmar 6 600 kr exkl. moms.
Medlemmar under 30 år 2 750 kr exkl. moms.
Medlemmar pensionärer 2 750 kr exkl. moms.
Rabatter: Vid deltagande enbart en dag erhålls 30%
rabatt på konferensavgiften. I konferensavgiften ingår
måltider samt studiebesök.


Vill Du bli medlem? Gör din medlemsansökan på
www.sverigesstadsbyggare.se först och gå sen vidare
med din anmälan till kursen.


Anmälan
Anmälan görs online senast den 30 maj 2022
För att komma till anmälningslänken,
klicka här eller
gå in på
www.sverigesstadsbyggare.se
Anmälan är bindande efter den 13 maj 2022 men
kan överlåtas på annan person.

Betalning
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura.

 

Avanmälan
Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person inom organisationen.

Avanmälan måste ske skriftligt till
konferens@sverigesstadsbyggare.se

Information
Frågor om seminariets innehåll besvaras av:
Marie Holmqvist, tfn. 042–10 59 72,
e-post : marie.holmqvist@helsingborg.se
Övrig information:
Föreningen Sveriges Stadsbyggare, tfn. 08–20 19 85,
e-post
info@sverigesstadsbyggare.se