Kommunala Lantmäteridagarna 14-15 november 2023 i Stockholm

Datum/Tid
Datum - 2023-11-14 - 2023-11-15


logo fss

Aktuella rättsfall inom fastighetsrätt

Fastighetsrättslig trendspaning

Ägarlägenheter

Metoder och praxis för intrångsersättning vid ledningsrättsupplåtelse i och på en byggnad

Livsomsegla nu!

Anmäl dig nu!

Klicka här

Platser kvar, anmälan är öppen

Kommunala

Lantmäteridagarna

Stockholm 14 – 15 november 2023

fss fot
Dag 1 tisdag 14 november

09.30

Registrering och kaffe/te med smörgås

10.00

Välkommen och föreningsaktuellt

Felicia Norén, vice ordförande, Lantmäterikommittén

10.05

Öppna data – man får vad man mäter

Förflyttning från fokus på produktionen Primärkarta till fokus på primärkartans informationsmängder.
Trots utmaningar med kommande datamängden; ser vi att det finns en stor samhällsvinst i att tillgängliggöra våra offentliga data.

Trine Nykjär, Chef för Geodataenheten, Malmö stad

10.35

2020-2024 års översyn av riksgränsen mellan Sverige och Norge


Ett års arbete återstår för den svenska gränskommissionen vid Lantmäteriet att tillsammans med Norge slutföra pågående översyn av riksgränsen. Gränsmärkena är nyrestaurerade samt nyinmätta med förbättring av lägeskvaliteten i fastighetsregistret.

Dan Norin, Geodet/Geodetisk expert och sekreterare, Lantmäteriet/Svenska gränskommissionen för översyn av riksgränsen mellan Sverige och Norge 2020-2024

11.05

Rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen

Redovisning av några av de fastighetsmål som hanterats av Mark- och miljööverdomstolen under det senaste året .

Ingela Boije af Gennäs, Tekniskt råd  Mark- och miljööverdomstolen

12.00

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Marianne Leckström, Handläggare, SKR

12.20

LUNCH

13.20

Fastighetsrättslig trendspaning

Vi går in på en aktuell företeelse inom fastighetsrätten 2023.

Tomas Vesterlin, civ.ing. jur.kand, Vesterlins & Co

14.20

Bensträckare

14.25

Gränssamarbete i Kungsbergsområdet

Presentation av ett projekt där huvudsyftet var att förbättra registerkartan i skogen med hjälp av inmätning med GNSS.
Ett annat syfte var att ge arbetslag bestående av flyktingar en meningsfull sysselsättning.

Roger Spring, Mätningsingenjör, KLM Sandviken
Björn Ljunggren, Mätningsingenjör, KLM Sandviken

15.05

KAFFE

15.25

Områdesnamn, en ortnamnskatergori med komplikationer

Vid förtätning och utbyggnad förändras behovet av ortnamn. Lagen kräver hänsyn till befintliga ortnamn, men byggare sätter sig själva på kartan med namn. Hur agerar ansvariga myndigheter?

Ola Svensson, Ortnamnutredare, Lantmäteriet

16.10

AVSLUT av dagen

18.00

AKTIVITET OCH MIDDAG

Dag 2 onsdag 15 november

08.30

Ägarlägenheter – erfarenheter från KLM Stockholm

Erfarenheter från 15 år av ägarlägenhetsförrättningar i Stockholms kommun, sammanfattning av vad vi lärt oss längs vägen när det gäller tidsåtgång, behövligt underlag, olika typer av förhållanden och lämplighetsprövning mm.

Karolina Larsson, Förrättningslantmätare, KLM Stockholm

09.00

Fastighetsförvaltning av ägarlägenheter ur ett fastighetsrättsligt perspektiv

En välfungerande fastighetsförvaltningen är avgörande för att ägarlägenheten sak bli en attraktiv boendeform. Men hur ska projektutvecklare tänka kring utformningen av de gemensamma och enskilda utrymmena för att uppnå en funktionell fastighetsförvaltning?

Sandra Nimmermark, Strateg samhällsutveckling, PE Teknik & arkitektur Lovisa Sjöberg, Konsult Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling, Svefa

09.30

KAFFE

10.00

Fastighetsbildning jordbruksfastigheter. Rättsutvecklingen sedan 1994

En presentation av domar där 3 kap 5–6 §§ FBL i sin nuvarande lydelse tillämpats.

Thomas Holm, Lantmätare, Lantmäteriet

10.45

BENSTRÄCKARE

10.50

Aktuell information från Lantmäteriet

Lantmäteriet presenterar sin verksamhet och vad som just nu är i fokus.

Marcus Ygeby, Funktionschef Marknad, Lantmäteriet

11.20

Markåtkomst och ersättning

Metoder och praxis för intrångsersättning vid ledningsupplåtelse i och på en byggnad

Karl Hafström Magnérus, Förrättningslantmätare, KLM Stockholm

12.00

Aktuellt från KLM-styrgrupp

En kort uppdatering kring vilka frågor som KLM-styrgrupp fokuserar på just nu.

Martin Andrée, ledamot KLM-styrgrupp, Kartoch Lantmäterichef Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning, Sandviken, Hofors
och Ockelbo kommun

12.20

LUNCH

13.20

Livsomsegla nu!

Välkommen till en föreläsning om hur du bryter ovanor, bygger upp nya vanor, gör en plan för livet samt hur lyckas få med dig andra för förändringar du vill förverkliga.

Per Anders Grösfjeld, Föreläsare, författare, Strategisk produktchef, Toyota Material Handling – Auto solutions

14.35

Bensträckare

14.40

Smart Built Environment: Förbättrad registrering och visualisering av 3D-fastigheter

Redovisning av det nystartade fortsättningsprojektet inom Smart Built Environment, som ska undersöka hur fastighetsregistret och nuvarande förrättningshandläggning för 3D-fastigheter kan moderniseras för att åstadkomma en hållbar utveckling och ökad digitalisering.

Karolina Larsson, Förrättningslantmätare, KLM Stockholm

15.20

AVSLUT av dagen

15.30

KAFFE på plats / resande fot

Allmän information

Tid och plats
Den 14 – 15 november 2023 i Stockholm
City Konferensen, Ingenjörshuset,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
Telefon. 08-613 81 00, Länk till anläggning
Konferensen börjar kl. 09.30 med registrering och
avslutas dag 2 kl. 15.30.

Avgift
Medlemmar 6 600 kronor
Icke medlemmar 7 900 kronor
Medlemmar under 30 år 3 300 kronor
Medlemmar pensionär 3 300 kronor

Du kan även välja att delta 1 dag, då får du 30 % rabatt
på avgiften.
Vill Du bli medlem? Bli medlem på
www.sverigesstadsbyggare.se först och gå sen vidare
med din anmälan till kursen.

Anmälan
Anmälan görs online senast den 20 oktober 2023
För att komma till anmälningslänken, klicka här eller
gå in på www.sverigesstadsbyggare.se
Anmälan är bindande efter den 20 oktober 2023 men
kan överlåtas på annan person.

Välkommen med Din anmälan!

Betalning
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura.

Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 20 oktober 2023, men
kan överlåtas på annan person inom organisationen.
Avanmälan måste ske skriftligt till
konferens@sverigesstadsbyggare.se

Information
Frågor om seminariets innehåll besvaras av:
Frågor om konferensens innehåll besvaras av  Magnus Edén, magnus.eden@stockholm.se

Övrig information:
Kansli Föreningen Sveriges Stadsbyggare,
e-post konferens@sverigesstadsbyggare.se