Lantmäteridagar 10-11 maj 2023 i Göteborg

Datum/Tid
Datum - 2023-05-10 - 2023-05-11


logo fss

Fastighetsrättslig trendspaning

Digital samhällsbyggnadsprocess i praktiken!

Rättsfall från Mark- och mijööverdomstolen

Ledningsrättsförrättningar för bredband

Anläggninglagen § 43a

Anmäl dig nu!

Klicka här

Lantmäteridagar

Göteborg 10 – 11 maj 2023

Konferensen riktar sig till dig som arbetar inom lantmäteriområdet eller är intresserad av fastighetsrätt, kartframställning, GIS etc. Under årets upplaga av Lantmäteridagar i Göteborg blir du uppdaterad om det senaste inom en digital samhällsbyggnadsprocess samtidigt som du får möjlighet att djupdyka i aktuella rättsfall och komplexa fastighetsrättsliga frågeställningar. Dessutom presenteras offentlig ortnamnshantering, utmaningar med ledningsrätt för VA utanför verksamhetsområde och du får ta del av ledningsrättsförrättningar för bredband.

 

Tidigare konferenser har blivit mycket uppskattade med väldigt högt betyg från deltagarna. Ta chansen i år att lyssna på intressanta föredrag och få ny kunskap. Här bjuds möjligheter till kompetensutveckling och inspiration!

 

Välkommen till konferensen! Föreningen Sveriges Stadsbyggares Lantmäterikommitté

Dag 1 onsdag 10 maj

09.30

Registrering och kaffe/te med smörgås

10.00

Välkommen och föreningsaktuellt

Lisa Klasson, ordförande för Lantmäterikommittén

10.05

Geodatarådets arbete med kommunikationsplattform och visionsarbetet, geodataområdet 2040
Dels berättar Magnus om det arbete som görs just nu för att fler ska söka sig till olika utbildningar inom geodata. Dessutom berättar Magnus om arbetet med att få fram en gemensam framtidsbild för geodataområdet 2040.

Magnus Forsberg, Strateg och uppdragsledare för Geodatarådet, Lantmäteriet

10.40

Nytt bebyggelseregister till nytta för Sveriges samhällsbyggare

Just nu utvecklar Riksantikvarieämbetet ett rikstäckande bebyggelseregister som kommer att visa information om bebyggelse med kulturvärden. En viktig aktör är kommunerna som kommer att använda och skapa information i registret.

Eva Nord, Projektledare/konsult, Riksantikvarieämbetet/Agima management

11.10

BENSTRÄCKARE

11.15

Fastighetsrättslig trendspaning
Vi dyker ned i en aktuell fastighetsrättslig fråga

Tomas Vesterlin, Civilingenjör och jurist Vesterlins & co

12.00

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Marianne Leckström, Handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner

12.20

LUNCH

13.30

Offentlig ortnamnshantering

Ortnamn är en väsentlig och oundviklig del av stadsbyggandet. Föredraget kommer att beskriva det offentliga ortnamnsarbetet, historiskt och i nutid, principiellt och konkret, nationellt och lokalt.

Ola Svensson, Ortnamnsutredare, Lantmäteriet

14.15

Digital samhällsbyggnadsprocess i praktiken!

Västerås stad har implementerat ett projektverktyg för samhällsbyggnadsprocessen. Idag samverkar många av samhällsbyggnadsprocessens verksamheter via verktyget. Björn berättar om utmaningar och framgångar, verktygets plats i samhällsbyggnadsprocessen och om nästa steg till en process utan digitala glapp.

Björn Anderfjäll, Utvecklingsstrateg, Västerås stad,
Stadsbyggnadsförvaltningen

15.00

KAFFE

15.20

När ledningsrätt för VA utanför verksamhetsområde inte funkar!
Vad säger domstolarna om ledningsrätt för VA utanför verksamhetsområde? Vad får det för konsekvenser och hur kan man arbeta istället?

Svante Nilsson, Lantmäterichef Varbergs kommun

16.00

AVSLUT av dagen

19.00

GUIDAD TUR och MIDDAG på UNIVERSEUM

Dag 2 torsdag 11 maj

08.30

Beräkning av virkestillväxt vid lantmäteriförrättningar

Föredragets fokus ligger på praktisk förrättningshandläggning kopplat till beräkning av ved- /virkestillväxt. Vilka typer av beräkningsmetoder finns det? Vilka uppgifter är mest tillförlitliga? Vilken nivå av utredning är befogad i olika situationer?

Carl-Oskar Lindgren, Förrättningslantmätare, Lantmäterikontoret Sundsvalls kommun

09.15

Lantmäteriet, aktuella frågor
Lantmäteriet beskriver de större frågorna under 2022/2023.

Marcus Ygeby, Funktionschef, Marknad, Lantmäteriet

09.40

KAFFE

10.10

Ledningsrättförrättningar för bredband

Att lyckas med 4-månaderskravet för handläggning av ledningsrätter för bredband.

Maria Karlsson, Senior förrättningslantmätare, Lantmäteriet, Mariestad

 

10.55

BENSTRÄCKARE

11.00

Anläggningslagen § 43a

§ 43A, AL, Bakgrund, erfarenhet och diskussion
Svante Dolff, Enhetschef Fastighetsbildning, SLM

11.30

Rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen

Redovisning av och några funderingar kring några avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen.

Jan Gustafsson, Tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen

12.25

LUNCH

13.30

Sveriges nyaste KLM

En beskrivning av Eskilstunas resa mot att bilda Sveriges 40:e KLM och hur de första månaderna efter starten blivit.

Linda Hillding, Lantmäterichef , Eskilstuna kommun

14.00

Aktuellt från KLM-styrgrupp

En uppdatering kring vilka frågor som KLM-styrgrupp fokuserar på just nu.

Angelica Oscarsson Ström, ordförande KLM-styrgrupp, lantmäterichef i Jönköpings kommun

14.10

Fastighetsbildning Jordbruksfastigheter

Presentation av FFLL (Förvaltningsgruppen Fastighetsbildning Lantmäteriet Länsstyrelserna) och en av de frågeställningar som vi har fokus på just nu.
Grundläggande förutsättningar. Regler, rättsfall och jordbrukspolitik.
Betydelse, begrepp och historik.

Thomas Holm, lantmätare, Lantmäteriet Fastighetsbildning Juridik, deltagare
FFLL
Liselott Bengtsson, tf funktionschef, Lantmäteriet Fastighetsbildning Juridik, sammankallande FFLL

14.55

AVSLUT av dagen

Lisa Klasson,  ordförande Lantmäterikommittén

15.00

KAFFE på plats

Allmän information

Tid och plats
Den 10 – 11 maj 2023 i Göteborg
Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, Göteborg
Tfn. 031-368 36 00, Hitta hit

Konferensen börjar kl. 09.30 med registrering och
avslutas dag 2 kl. 15.00

Avgift
Medlemmar 6 600 kronor
Icke medlemmar 7 900 kronor
Medlemmar under 30 år 3 300 kronor
Medlemmar pensionär 3 300 kronor

Du kan även välja att delta 1 dag, då får du 30 % rabatt
på avgiften.

 

Vill Du bli medlem? Bli medlem på
www.sverigesstadsbyggare.se först och gå sen vidare
med din anmälan till kursen.

Anmälan
Anmälan görs online senast den 5 maj 2023. (Vi har förlängt anmälan)
För att komma till anmälningslänken, klicka här eller
gå in på www.sverigesstadsbyggare.se
Anmälan är bindande efter den 5 maj 2023 men
kan överlåtas på annan person.

Betalning
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura.

Välkommen med Din anmälan!

Hotell

Hotell i närheten, bokning görs via deras bokningssidor.

 

Comfort Hotel Göteborg, Skeppsbrogatan 1, tfn. 031-720 40 00
Länk till hotell

Elite Plaza Hotel, Västra Hamngatan 3, tfn. 031-720 40 00
Länk till hotellet

Hotell Royal, Drottninggatan 67, tfn. 031-700 11 70
Länk till hotellet

Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 5 maj 2023, men
kan överlåtas på annan person inom organisationen.
Avanmälan måste ske skriftligt till
konferens@sverigesstadsbyggare.se

Information
Frågor om seminariets innehåll besvaras av:
Frågor om konferensens innehåll besvaras av Lisa
Klasson, lisa.klasson@kalmar.se
Övrig information:
Kansli Föreningen Sveriges Stadsbyggare,
e-post konferens@sverigesstadsbyggare.se