Lantmäteridagar, 21-22 maj 2024 i Göteborg

Datum/Tid
Datum - 2024-05-21 - 2024-05-22


logo fss

Markavvattningsföretag

Områdesnamn

Kombinerade bostadsfastigheter inom strandskydd

Rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen

Klarspråk i jobbet

Anmäl dig nu!

Klicka här

Program

Lantmäteridagar 2024

21-22 maj i Göteborg

fss fot
Dag 1 tisdag 21 maj

9.30

Registrering och kaffe/te med smörgås

10.00

Välkommen och föreningsaktuellt

Lisa Klasson, ordförande Lantmäterikommittén

10.05

Karlatornet – Hur blev det?
Hur många servitut finns det i Karlatornet? Hur blev fastighetsindelningen? Nu när Karlatornet håller på att färdigställas tittar vi på den fastighetsbildning som gjorts, vilka svårigheter som stötts på och hur lösningarna blev.

Klas Bergström, Civ. ing. lantmäteri, BRAM Projektstyrning AB

10.40

HMK-Kartografi 2024
Uppdraget innebär att ta fram en gemensam kartografi för Primärkarta i Sverige.
Detta i två varianter, en i färg och en mer nedtonad som skall användas i t ex grundkarta till detaljplan.

Pellas Mats Andersson, Projektledare, Lantmäteriet

11.10

BENSTRÄCKARE

11.15

Områdesnamn, en ortnamnskatergori med komplikationer
Vid förtätning och utbyggnad förändras behovet av ortnamn. Lagen kräver hänsyn till befintliga ortnamn, men byggare sätter sig själva på kartan med namn. Hur agerar ansvariga myndigheter?

Ola Svensson, Ortnamnutredare, Lantmäteriet

11.55

Aktuellt på lantmäteriet
Presentation över aktuellt på Lantmäteriet.

Frida Göthberg, Regional geodatasamordnare, Lantmäteriet

12.25

LUNCH

13.30

Rättighetsupplåtelser inom detaljplan
– ett axplock av problem och möjligheter

Utifrån ett antal rättsfall dyker vi ner i ett axplock av problem och möjligheter med rättighetsupplåtelser inom detaljplan.

Svante Nilsson, Lantmäterichef, Varbergs kommun

14.00

BENSTRÄCKARE

14.05

Rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen
Redovisning av några av de fastighetsmål som hanterats av Mark- och miljööverdomstolen under det senaste året.

Ingela Boije af Gennäs, Tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen

15.00

KAFFE

15.20

Aktuellt från KLM-styrgrupp
En kort uppdatering kring vilka frågor som KLM-styrgrupp fokuserar på just nu.

Angelica Oscarsson-Ström, Ordförande KLM-styrgrupp, Lantmäterichef, Jönköpings kommun

15.40

Värdering och ersättning av allmän plats där en bostadsfastighet blir av med sin strandkontakt
MÖD har i två domar prövat frågan om ersättning för allmän plats vid förlust av
bostadsfastighets strandkontakt. Vad kan vi lära oss av domarna?

Fredrik Warnquist, Universitetsadjunkt, Fastighetsvetenskap LTH

16.15

Avslut av dagen

18.00

MIDDAG

Dag 2 onsdag 22 maj

08.30

Ny praxis för kombinerade bostadsfastigheter inom strandskydd
Förutsättningarna för att bilda kombinerade bostadsfastigheter inom
strandskydd har förändrats. Arbetsgruppen FFLL mellan länsstyrelserna och lantmäterierna har följt utvecklingen och granskat rättsfallen. Vilka riktlinjer finns det?

John Dagobert, Landskapsarkitekt, Länsstyrelsen Västra Götaland

09.05

Aktuella regeringsuppdrag hos Boverket
Boverkets regeringsuppdrag: ”Uppdrag att se över regelverket för ändring av detaljplaner och olagliga planbestämmelser” och ”Uppdrag att ta fram en vägledning för arbete med exploateringsavtal”.

Karolina Andersson, Utredare, Boverket

09.40

KAFFE

10.00

Markavvattningsföretag och stadsplanering – hur får vi det att gå ihop?
Markavvattningsföretag, varför finns dom, och hur ska de hanteras i samband med detaljplanering?

Christer Jansson, Sakkunnig, LRF Väst

10.40

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Marianne Leckström, Handläggare Lantmäteri, SKR

11.00

BENSTRÄCKARE

11.05

Ny kampanj lockar unga till geodataområdet – kompetensförsörjning inom geodatabranschen
I början av 2024 lanserades en sociala media-kampanj och en digital plattform i syfte att öka kännedomen om branschen och attrahera unga att söka utbildningar inom geodataområdet. Projektet som drivs av Geoforum Sverige och Lantmäteriet, pågår i tre år och involverar flera organisationer.

Sofie Almqvist, VD, Geoforum Sverige

11.35

Fastighetsrättslig trendspaning
Vi ser till ett par rättsområden med en intressant rättsutveckling de senaste åren.

Tomas Vesterlin, Civ. ing. jurist, Vesterlins & Co

12.20

LUNCH

13.30

Klarspråk i jobbet
Som myndighetsperson är det lätt att skriva byråkratiskt och använda interna branschuttryck. Men om budskapet ska nå fram till andra behöver vi tänka mer på läsarna.

Kristin Land, Språkkonsult (och lantmätare), Kontexta – Kristin Land textbyrå

14.30

KAFFE

14.50

Andelstal i ga-väg för vindkraftverk och vattenkraftverk (Bästa examensarbete i fastighetsrätt 2023)
I examensarbetet har frågan hur vind- och vattenkraftverk ska bedömas och behandlas enligt tonkilometermetoden tagits upp. Andra frågor som har berörts är bl. a. hur vindkraftsparker och enstaka vindkraftverk kan hanteras.

Tove Berlind Hjelm, Förrättningslantmätare, Lantmäteriet

15.15

Ett säkrare och mer tillgängligt fastighetsregister Fastighetsregisterlagsutredningen presenterar förslagen i betänkandet SOU 2024:7. Dessutom kommer arbetet i Utredningen om koordinatbestämda fastighetsgränser att tas upp.

Bengt Kjellsson, Särskild utredare, Fastighetsregisterlagsturedningen
Malgorzata Drewniak, Utredningssekreterare Fastighetsregisterlagsturedningen

15.55

Avslut av dagen

Lisa Klasson, ordförande Lantmäterikommittén

Allmän information

Tid och plats
Den 21-22 maj 2024, Göteborg
Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, Göteborg, tfn. 031-368 36 00
Hitta hit
Konferensen börjar kl. 09.30 med registrering och avslutas dag 2 kl. 15.55

Avgift
Medlemmar 6 600 kronor
Icke medlemmar 7 900 kronor
Medlemmar under 30 år 3 300 kronor
Medlemmar pensionär 3 300 kronor

Du kan även välja att delta 1 dag, då får du 30 % rabatt
på avgiften.

Vill Du bli medlem? Bli medlem på
www.sverigesstadsbyggare.se först och gå sen vidare
med din anmälan till kursen.

Anmälan
Anmälan görs online senast den 19 april 2024, finns platser kvar är anmälan öppen.
För att komma till anmälningslänken, klicka här.

 

Välkommen med Din anmälan!

Betalning
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura.

Hotell
Hotell i närheten, bokning görs via deras bokningssidor

Comfort Hotel Göteborg, Skeppsbrogatan 1, tfn. 031-752 28 00, Länk till hotell
Elite Plaza Hotel, Västra Hamngatan 3, tfn. 031-720 40 00, Länk till hotell
Hotell Royal, Drottninggatan 67, tfn. 031-700 11 70, Länk till hotell

Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 11 april men kan överlåtas på annan person inom organisationen. Avanmälan görs skriftligt till konferens@sverigesstadsbyggare.se

Information
Frågor om konferensens innehåll besvaras av Emelie Westin, emelie.westin@jonkoping.se

Övriga information: Kansliet, konferens@sverigesstadsbyggare.se