Medborgardialog i samhällsbyggnadsprocessen 21 och 28 april 2021 – digitalt

Datum/Tid
Datum - 2021-04-21 - 2021-04-28


Välkommen med din anmälan!

Digital kurs

Kursen, medborgardialog i samhällsbyggnadsprocessen, erbjuder alla professioner inom stadsbyggnadssektorn utbildning och träning i den kommunikation som underlättar genomförandet av en projektidé från tanke till god bebyggd miljö.

 

Kursen ger både teoretisk och praktisk kunskap om de olika verktygen för kommunikation och dialog som bör ingå i stadsbyggarens verktygslåda.

 

I den här kursen får du lära dig mer om medborgardialogens teori och praktik!

 

Deltagare i tidigare kurser har sagt följande om innehållet!

 

”En lagom blandning av teoretiska och praktiska delar. Intressant att inledningsvis få en historisk överblick och sedan fördjupa sig i nutida planering.”

 

”Mycket intressant och relevant kurs. Bra blandning mellan teori och exempel på praktiska lösningar. Uppskattar egna reflektioner från kursledare och deltagare.”

 

”Känner att kursen är högst relevant för planarkitekt inom kommunal verksamhet.”

 

”Jag tyckte mycket om de praktiska övningarna. Jag hade roligt och lärde mig mycket.”

 

”Metoderna som lärs ut är användbara både i medborgardialog och internt,
i projekt och i internt samarbete.”