MEX dagarna 2022 – Borås

Datum/Tid
Datum - 2022-11-08 - 2022-11-09


Anmälan till MEX-dagarna är stängd.

 

 

Välkommen till 

MEX dagarna 8 – 9 november 2022 i Borås

Välkommen till årets MEX-dagar i Borås.

Årets program innehåller något för alla.

Första dagen inleds med guidade turer och föredrag från aktuella projekt i Borås.

 

Efter lunch får vi koll på aktuella marknadsläget på bostadsmarknaden, olika markåtkomstprocesser och klimatförändringarnas påverkan på våra skogar.

 

På kvällen fokuserar vi på nätverkande.

 

Dag två tar vi oss an plan- genomförandefrågor, masshantering och föroreningar och avslutar med trendspaning kring samhällsbyggandet och nyheter inom mex-området

 

Föreningen Sveriges Stadsbyggare 

PROGRAM

  Måndag 7 november  – SPONTANMINGEL 

19:00 I baren på Scandic Plaza. Mat och dryck finns till försäljning.

  Dag 1 – Tisdag 8 november

  GUIDADE TURER

08:30 – 09:30
Alternativ 1: Staden som galleri

Häng med på en tur i centrala Borås. Stadskärnan är fylld av ett hundratal skulpturer, installationer och gigantiska muralmålningar. Avslutning vid Borås kongress.

Samling Scandic Plaza Hotell

 

Alternativ 2: Simonsland och Textile Fashion Center

Ett område som varit hem för textilproduktion i nästan 100 år har nu blivit en mötesplats för kreativa verksamheter inom mode, textil och design. Avslutning sker vid Textile Fashion Center.

Samling Textile Fashion Center.

  INLEDNING av årets konferens

09:30
Registrering och fika
10:00
Välkommen till MEX dagarna

Ulf Crichton, Ordförande i MEX-kommittén

  BORÅS

10:10
Välkommen till Borås

Kommunstyrelsens ordförande Borås Stad och ansvarigt Kommunalråd för mark/samhällsbyggnadsfrågor

10:20
Grönt parkstråk bildar ryggrad när Borås växer

En grön promenad som sammanlänkar och befolkar platser, funktioner och stadsdelar blir den självklara ryggraden i en växande, vackrare och attraktivare stad.

Richard Mattsson, stadsarkitekt Borås stad
Anton Spets, stadsträdgårdsmästare Borås stad

10:45
Flytt av kraftvärme- och avloppsreningsverk ger möjlighet för staden att växa

Ett stort infrastrukturprojekt har skapat unika möjligheter för Borås att växa. Med ett MEX-perspektiv som utgångspunkt lyfts även miljö- som kapacitetsaspekter.

Magnus Kårestedt, VD, Borås Energi och Miljö
Elisabeth Eickhoff, MEX-chef Borås stad

11:10
Stadsutveckling Borås stationsområde

Ny stambana Göteborg-Borås och österut planeras. Vad innebär planering av ny järnväg i centrala staden? Borås laddar för stadsutveckling fylld av potential och komplexitet.

Emma Larsson, projektledare, Borås Stad

  BOSTADSBYGGANDE OCH FASTIGHETSVÄRDEN

11:30
Aktuella marknadsläget och bostadsbyggande i mindre orter.

Aktuellt om utvecklingen på bostadsmarknaden och effekter för bostadsbyggandet både nationellt och med fokus på mindre orter

Ted Lindqvist, VD Evidens

12:15
LUNCH

  MARKFÖRVALTNING

13:30
Markåtkomst och ersättningar

En genomgång av markåtkomstprocesserna för ledningar, vägar, järnvägar, naturreservat mm.

Lars Munther,  Affärschef Skog & Lantbruk Syd, Svefa

14:10
Elände och granbarkborrar – hur du undviker nödläge i kommunskogen!

Senaste åren har det varit varmare i Sverige. Många skogar har drabbats av extrema skadeangrepp, stormar och skogsbränder. Vad kommunerna kan göra för att stå bra rustade?

Marie Dahlstrand Wickström, Skogsförvaltare Skogssällskapet

14:50
FIKA

  INSPIRATIONSFÖRELÄSNING

15:20
Vägra att ge upp livet. ”Jag hade två val. Jag valde att leva”

Preliminär text

Hon var klar med sina studier och hennes karriär hade just börjat. Som en blixt från en klar himmel drabbades hon av en mycket allvarlig blodförgiftning. Shahrzad berättar om sin tuffa väg tillbaka och hur hon fick motivation att orka leva, börja träna och sätta upp nästan ouppnåeliga mål.

Shahrzad Kiavash

16:30
SLUT  för dagen
19:00
MINGEL OCH  MIDDAG

Borås Kongress. Middagen börjar kl. 19:30

  Dag 2 Onsdag 9 november

  PLAN OCH GENOMFÖRANDE

08:30
Fastighetsrättslig trendspaning

Genomgång av de senaste trenderna i exploateringsdjungeln.

Tomas Vesterlin, civ.ing, jur.kand, Vesterlins & co

09:10
Säkerhet i exploateringsavtal – bedömning av exploatörens kreditvärdighet

Vi får en genomgång av olika typer av säkerheter och deras för- och nackdelar.

Ulf Jensen, Professor Emeritus från Lunds universitet och fd gästprofessor på Högskolan Väst och Chalmers

09:50
FIKA
10:20
Exploatörsbyggd allmän anläggning – hur hantera LOU och moms?

För allmänna anläggningar som byggs av exploatör och överlämnas till kommunen utan ersättning finns inget krav på upphandling enligt LOU men frågan om upphandling uppstår ändå.

Sara Bolander, projektutvecklare, Förvärv JM
Olof Moberg, SKR.

  MASSHANTERING

11:00
Massor med massor – så återanvänder vi massor mellan olika projekt

Karlstads kommun har egen masshanteringsstation inom projektverksamheten för att hantera och återanvända massor och material mellan projekten och för att sluttäcka äldre deponier.

Ola Norling, byggledare mark- och infrastrukturprojekt Karlstads kommun

11:30
Inre Hamnen – efterbehandling av ett före detta gasverk inför bostadsbyggande.

Norrköpings kommun utvecklar en ny stadsdel men först måste marken efterbehandlas efter tidigare gasverk. Här kokas föroreningarna bort i marken i kombination med schaktsanering.

Elke Myrhede, projektledare/ markmiljöspecialist, Norrköpings kommun

12:00
LUNCH

  NYHETER

13:15
Förlösande eller förlamande samhällsbyggande i en turbulent tid?

En blick in i framtiden visar att dagens samhällsbyggnadsaktörer står inför en mängd utmaningar och möjligheter som inte med självklarhet löses med gamla lösningar och arbetssätt. Vad krävs för att vara en samhällsbyggnadsaktör som förlöser framtiden snarare än förlamar den?

Erik Herngren, senior rådgivare på analys- och strategikonsultföretaget Kairos Future

14:15
Aktuella rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen

Aktuella fall inom mark och exploatering.

Jan Gustafsson, tekniskt råd Mark- och miljööverdomstolen

14:40
Nytt från SKR

Aktuell information berörande juridiken inom mark och exploatering.

Olof Moberg, förbundsjurist Sveriges Kommuner och Regioner

15:00
AVSLUTNING av årets konferens

Fikapåse att ta med på resan.

Karta Borås 2

   Allmän information

Tid och plats
Den 8 – 9 november 2022 i Borås.
Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås. Tfn. 033-20 27 00
Hitta hit

 

Avgift
Medlemmar 6 400 kr
Icke medlemmar 7 600 kr
Medlemmar under 30  år samt pensionär 3 200 kr
Alla priser är exklusive moms.

Du kan välja att delta 1 dag, då får du 30 %  rabatt på avgiften.

 

Vill Du bli medlem
I medlemsavgiften som är 300 kr, ingår bl a en prenumeration på föreningens tidskrift Stadsbyggnad.
Bli medlem först under fliken ”Bli medlem” och gå sen vidare med din anmälan till konferensen.

 

Anmälan
Anmälan görs online senast den 7 oktobet 2022
För att komma till anmälningslänken.

 

Betalning
Betalning av konferensavgiften sker via faktura.

 

Avanmälan
Anmälan är bindande från och med 7 oktober men kan överlåtas på annan person inom organisationen. Avanmälan görs skriftligt till konferens@sverigesstadsbyggare.se

 

Information
Frågor om konferensens innehåll besvaras av Stefan Sköldén, e-post: stefan.skolden@nykoping.se
Övrig information:
Kansliet Föreningen Sveriges Stadsbyggare, e-post: konferens@sverigesstadsbyggare.se

Hotell

Vi har reserverat ett antal hotell i Borås. Bokning och betalning görs direkt till hotellet, först till kvarnprincip gäller.

 

Scandic Plaza Borås
Allégatan 3, tfn. 033-785 82 00
Länk till hemsida
Logipris enkelrum: 1590 kronor /natt inklusive moms och frukost
Boknings görs via Scandic hemsida:
www.scandichotels.com alt tfn. Central bokning: 08-517 51 700
Ange bokningskod: BMEX071122

Hotell Solhem Park
Vendelbergsgatan 42, tfn. 033-10 01 10, e-post
info@solhempark.se,
Logipris enkelrum: 1250 kronor /natt inklusive moms och frukost
Ange bokningskod: MEX-dagarna
Länk till hemsida

Best Western Plus Hotell Borås
Sandgärdsgatan 25, tfn. 033-799 01 00, e-post
info@hotellboras.se
Logipris enkelrum: 1385 kronor / natt inklusive moms och frukost
Ange bokningskod: MEX-dagarna
Länk till hemsida

Quality Hotel Grand Borås – Ordinarie pris har börjat gälla
Hallbergsplatsen 2, tfn. 033-799 00 00
Länk till hemsida
Logipris enkelrum: Pris enligt deras hemsida gäller
Bokning går endast att boka genom
www.choice.se

Comfort Hotel Jazz
Allégatan 21, tfn. 033-799 45 02, e-post
co.jazz@choice.se
Logipris enkelrum: 1425 kronor / natt inklusive moms och frukost
Ange bokningskod: MEXdagarna alternativ 2079GR007320
Länk till hemsida