Stadsbyggnadsdag 2021 den 14 april – Digitalt

Datum/Tid
Datum - 2021-04-14


Moderator: Sarit Monastyrski

Skyfall, klimatanpassning och kreativitet i staden

 

Välkommen till en digital konferens, fullspäckad med inspiration och kunskap om vatten i staden – från strategisk nivå till konkreta lösningar.

Du får del av olika perspektiv på hur man sätter vatten i fokus och hanterar dagvatten och risk för översvämning i stadsbyggnadsprocessen.

 

Vi belyser frågan ur flera aspekter, som arkitektur, miljö, trafik, stadsplanering samt vatten och avlopp. Är blå-gröna skyfallslösningar som i Dordrecht, Holland en bra idé?

 

Moderator Sarit Monastyrski lotsar oss genom dagen.

 

Välkommen till fyra timmar med omväxlande föreläsningar och gruppsamtal via Zoom!

 

År 2022 återkommer vi med en fortsättning på plats i Göteborg.

 

Välkommen till den digitala stadsbyggnadsdagen 2021!