Trafikfrågor i Stadsbyggandet – Inställt på grund av risk för spridning av Coronavirus

Datum/Tid
Datum - 2020-03-31 - 2020-04-01

Plats
Katrineholm


 

 

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med eller är intresserad av trafikfrågornas roll i stadsbyggandet.

 

Hur kan samhällsplanering, gestaltning och trafik samspela för att uppnå en hållbar stad?

 

Det ”nya täta stadsbyggandet” har många fördelar men det väcker också många frågor om hur vi ska hantera god
framkomlighet och god tillgänglighet för olika transportslag samt ställer krav på en genomtänkt trafikreglering.

 

Konferensen har ambitionen att försöka vara så bred så att den täcker in flera aspekter som berör såväl trafikplanerare, trafikingenjörer,
projektörer som landskapsarkitekter som planarkitekter och genom konkreta exempel från våra föreläsare så ger det alla en möjlighet att
reflektera över hur de kan förhålla sig till de olika ämnena i sina egna projekt på hemma plan.

 

Under konferensen tar vi bland annat upp effekter av olika åtgärder, exempel
på olika lösningar och aktuella frågor inom stadsplanering och regleringsområdet.

 

Vi kommer också göra studiebesök ute i trafikmiljön.

 

Förra årets konferens blev mycket uppskattad med väldigt högt betyg från deltagarna. Ta chansen i år också att
nätverka, träffa de som arbetar med samma frågor som du själv, lyssna på intressanta föredrag och få ny kunskap.
Här bjuds möjligheter till diskussion och inspiration!

 

Till Transportstyrelsens programpunkt finns möjligheten att skicka in frågor i förväg. Ta chansen och få svar på något
som du och dina kollegor undrar över. Frågor skickas till
trafik@sverigesstadsbyggare.se och för att vara säker på att
Transportstyrelsen hinner förbereda sig så behöver frågor helst komma in innan den 18 mars.
Förhoppningsvis hinner alla frågor besvaras under programpunkten.
Observera att e-postadressen endast gäller frågor angående Transportstyrelsens programpunkt – övriga frågor om konferensen skickas till konferens@sverigesstadsbyggare.se.

 

Välkommen till Katrineholm!

 

Här hittar du hela programmet:

Program

 

Här är länken direkt till anmälan:

Till anmälan