Stadsbyggnadskommittén

Syfte

Stadsbyggnadskommittén arbetar med utveckling inom samhällsplaneringen med utgångspunkt i kommunal fysisk planering. Det handlar om hur samhällsbyggnadsprocessen fungerar. Huvudfokus är regional planering, översiktsplanering, detaljplanering och stadskärneutveckling.

Kommittén arbetar med att skapa nätverk, utbyta information och utveckla arbetssätt samt påverka ramverk som styr våra kommunala uppdrag. Inom kommittén vill vi dessutom ha ett socialt utbyte kollegor emellan. Medlemmar i kommittén ska vara yrkesverksamma i eller med såväl mindre som större kommuner spridda över hela Sverige.

Verksamhetsområde

  • Möten och studiebesök, som varvas mellan kommitténs medlemmar
  • Nätverk med andra föreningar och konsulter inom samhällsplaneringsområdet
  • Samverkan med föreningen Svenska Stadskärnor
  • Utbildning, t.ex. Stadsbyggnadsdagarna
  • Samverkan med övriga kommittéer
  • Artiklar och artikeluppslag till tidskriften Stadsbyggnad
  • Referensgrupp i nationella samhällsplaneringsfrågor
  • Omvärldsbevakning