Kommunala Lantmäteridagarna 2023

Kommunala Lantmäteridagarna

14 – 15 november 2023, Stockholm

 

PROGRAM

Program Kommunala Lantmäteridagarna 2023

 

PRESENTATIONER

Dag 1 – 14 november

 

Öppna data – man får vad man mäter
Tine Nykjär, Chef för Geodataenheten, Malmö stad

 

2020-2024 års översyn av riksgränsen mellan Sverige och Norge
Dan Norin, Geodet/Geodetisk expert och sekreterare, Lantmäteriet/Svenska gränskommissionen för översyn av riksgränsen Sverige och Norge 2020-2024

 

Rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen
Ingela Boije av Gennäs, Tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen

 

Fastighetsrättslig trendspaning
Tomas Vesterlin, civ.ing.jur.kand, Vesterlins & Co

 

Gränssamarbete i Kungsbergsområdet
Roger Spring, Mätningsingenjör, KLM Sandviken
Björn Ljunggren, Mätningsingenjör, KLM Sandviken

 

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Marianne Leckström, Handläggare, SKR

 

Skydd för jordbruksnäring
Carl-Oscar Lindgren, Förrättningslantmätare, Skellefteå kommun

 

Dag 2 – 15 november

 

Ägarlägenheter – erfarenheter från KLM Stockholm
Karolina Larsson, Förrättningslantmätare, KLM Stockholm

 

Fastighetsförvaltning av ägarlägenheter ur ett fastighetsrättsligt perspektiv
Sandra Nimmermark, Strateg samhällsutveckling, PE Teknik & arkitektur
Lovisa Sjöberg, Konsult Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling, Svefa

 

Fastighetsbildning jordbruksfastigheter. Rättsutvecklingen sedan 1994
Thomas Holm, Lantmätare, Lantmäteriet

 

Aktuell information från Lantmäteriet
Marcus Ygeby, Funktionschef, Marknad Lantmäteriet

 

Markåtkomst och ersättning
Karl Hafström Magnérus, Förrättningslantmätare, KLM Stockholm

 

Smart Built Environment: Förbättrad registrering och ökad digitalisering
Karolina Larsson, Förrättningslantmätare, KLM Stockholm

 

Aktuellt från KLM-styrgrupp
Martin Andrée, ledamot KLM-styrgrupp, Kart- och Lantmäterichef, Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning, Sandviken, Hofors och Ockelbo kommun