Fastighetsbildning i komplexa stadsutvecklingsprojekt, Karolina Larsson