Lantmäteridagar 10 – 11 maj 2023 i Göteborg

LANTMÄTERIDAGAR 2023
10 – 11 maj, Göteborg

 

PROGRAM
Program Lantmäteridagar 2023, Göteborg

 

PRESENTATIONER

 

Dag 1 – 10 maj

 

Geodatarådets arbete med kommunikationsplattform och visionsarbete, geodataområdet 2040
Magnus Forsberg, Strateg och uppdragsledare för Geodataområdet, Lanmäteriet

 

Nytt bebyggelseregister till nytta för Sveriges samhällsbyggare
Eva Nord, Projektledare/konsult, Riksantikvarieämbetet / Agima management

 

Fastighetsrättslig trendspaning
Tomas Vesterlin, Civilingenjör och jurist Vesterlins & Co

 

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Marianne Leckström, Handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner

 

Offentlig ortnamnshantering
Ola Svensson, Ortnamnsutredare, Lantmäteriet

 

Digital samhällsbyggnadsprocess i praktiken
Björn Anderfjäll, Utvecklingsstrateg, Västerås stad, Stadsbyggnadsförvaltningen

 

När ledningsrätt för VA utanför verksamhetsområde inte funkar
Svante Nilsson, Lantmäterichef Varbergs kommun

 

 

Dag 2 – 11 maj

 

Beräkning av virkestillväxt vid lantmäteriförrättningar
Carl-Oskar Lindgren, Förrättningslantmätare, Lantmäterikontoret Sundsvalls kommun

 

Lantmäteriet, aktuella frågor
Marcus Ygeby, Funktionschef, Marknad, Lantmäteriet

 

Ledningsrättsförrättningar för bredband
Maria Karlsson, Senior förrättningslantmätare, Lantmäteriet, Mariestad

 

Anläggningslagen § 43a
Svante Dolff, Enhetschef Fastighetsbildning

 

Rättsfall från Mark- och miljöverdomstolen
Jan Gustafsson, Tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen

 

Sveriges nyaste KLM
Linda Hillding, Lantmäterichef, Eskilstuna kommun

 

Aktuellt från KLM-styrgrupp
Angelica Oscarsson Ström, ordförande KLM-styrgrupp, lantmäterichef i Jönköpings kommun

 

Fastighetsbildning Jordbruksfastigheter
Thomas Holm, lantmätare, Lantmäteriet Fastighetsbildning Juridik, deltagare FFLL
Liselott Bengtsson, tf funktionschef, Lantmäteriet Fastighetsbildning Juridik, samman kallande FFLL