Lantmäteridagar 18 – 19 maj 2022, Göteborg

Lantmäteridagar 

18 – 19 maj 2022 i Göteborg

 

PROGRAM

Program Lantmäteridagar 18 – 19 maj 2022

 

PRESENTATIONER

 

Dag 1

Aktuella rättsfall inom fastighetsrätt

Jan Gustafsson, Tekniskt råd, Mark- och miljödomstolen

 

Stigande havsnivåer – vilken hänsyn tas till översvämningsrisken vid fastighetsbildning och plan- och byggärenden

Alice Petersson, Mark- och exploateringsingenjör, Eslövs kommun
Frida Joelsson, Förrättningslantmätare, Lantmäteriet Malmö

 

Förrättningsmätning enligt konstens alla regler (?)

Mikael Johansson, Kundansvarig, Aveki AB

 

Anläggningslagen en kommentar

Tomas Vesterlin, civ. ing. ju. kand, Vesterlins & Co

 

Nya krav på detaljplan och planbeskrivning

Karolina Andersson, Lantmätare, Boverket
Klara Falk, Planeringsarkitekt, Boverket

 

Virtuella Göteborg – En digital tvilling av en stad i förändring

Eric Jeansson, Geodatastrateg/Projektledare Virtuella Göteborg, Göteborgs stad

 

Dag 2

Kompetensförsörjning inom geodatabranschen

Magnus Forsberg, Strateg och uppdragsledare för Geodataområdet, Lantmäteriet

 

KLM Varberg och Halmstads initiativ till samarbete

Svante Nilsson, Lantmäterichef, Varbergs kommun

 

Fastighetsvärdering inom förrättningar

Staffan Bäckman, Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare, Svefa AB

 

Tomtplats vid fastighetsbildning

Linda Pantzar, Lantmätare, Lantmäteriet, Funktion juridik
John Dagobert, Landskapsarkitekt, Länsstyrelsen Västra Götaland, Naturavdelningen

 

Aktuella frågor från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Marianne Leckström, Handläggare Geodata och Lantmäteri, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

 

Aktuellt från KLM-styrgrupp

Angelica Oscarsson Ström, Ledamot i KLM styrgrupp, lantmäterichef i Jönköpings kommun, Jönköpings kommun

 

Innovation

Alan Schürer, Stadsbyggnadsdirektör, Karlstads kommun

 

Hur kopplar vi ihop Anläggningslagen och elbilsladdning

Iia Kolk, Verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet
Anders George, Förrättningslantmätare, Lantmäterimyndigheten i Göteborg stad

 

Nytt från Lantmäteriet

Ulf Eriksson, Verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet