Dag 1, pass 5, Rättighetsupplåtelser inom detaljplan