MEX-dagarna 2023

MEX-dagarna

7 – 8 november 2023 i Skellefteå

 

PROGRAM

Program MEX-dagarna 2023, Skellefteå

 

PRESENTATIONER

Dag 1 – 7 november

 

Grön omställning och snabb samhällsomvandling
Peter Larsson, Regeringens samordnare, Regeringskansliet

 

Samhällsomvandling i Skellefteå
Lars Hedqvist, Planeringschef, Skellefteå kommun

 

Skellefteås hållbarhetsarbete och utbyggnad av verksamhetsområden
Karin Degerfeldt, Hållbarhetsstrateg, Skellefteå kommun

 

Skellefteås resa mot EXPO 2026
Helena Renström, Marknadschef och Expoansvarig, Skellefteås kommun

 

Försvarsmakten har fått ökade behov av lokaler och mark
Karl-Martin Svärd, Enhetschef, Fortifikationsverket
Krister Silemo, Senior rådgivare, Fortifiaktionsverkert

 

Rennäringsutredningar med helhetsperspektiv
Helen Larsson, Miljökonsult rennäringsutredare, Jakobi

 

Invasiva främmande arter – en utmaning vid exploatering
Lena Bondestad, Biolog / Naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen Norrbotten
Linda Backlund, Biolog / Naturvårdshandläggare,  Länsstyrelsen Norrbotten

 

Dag 2 – 8 november

 

Upphandling och statsstöd som hjälp för sund samhällsbyggnad – nytt från Upphandlingsmyndigheten
Magnus Lindbäck, Senior jurist, Upphandlingsmyndigheten
Ola Stjärnborg, Hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten

 

Kan vi kalkylera kostnaden för tillväxta
Karin Wesström, Samordnare Exploatering, Nyköpings kommun

 

Initiativet Bygg i Tid
Nancy Mattsson, Styrelseordförande BIT/Projektutvecklingschef, JM

 

Värdering och läget på fastighetsmarknaden
Camilla Backman, Forum Fastighetsekonomi
Magnus Hofström, Forum Fastighetsekonomi

 

Läget på fastighetsmarknaden
Ted Lindqvist, VD Evidens

 

Kontroll av exploatörer
Anna Lundström, Brottförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten i Umeå

 

Aktuella rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen
Ingela Boije af Gennäs, Tekniskt råd, Mark- och Miljööverdomstolen

 

Nytt från SKR
Olof Moberg, Förbundsjurist, SKR