Styrelsemöte 2010-04-08

Styrelsemöte med funktionärer

Tid: Torsdagen den 8 april 2010 kl 09.15-11.10
Plats: Telefonmöte

Protokoll

Tillbaka till protokollförteckningen.