Styrelsemöte 2010-12-03

Styrelsemöte med funktionärer

Tid: Fredagen den 3 december 2010 kl 10.00-12.00
Plats: Folkets Hus, Umeå
Lokal: Loke

Protokoll

Tillbaka till protokollförteckningen.