Styrelsemöte 2011-02-11

Styrelsemöte med funktionärer

Tid: Fredagen den 11 februari 2011 kl 10.00-15.30
Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm
Lokal: Runda Bordet konferensrum

Protokoll

Tillbaka till protokollförteckningen.