Styrelsemöte 2012-06-05

Styrelsemöte med funktionärer

Tid: Tisdagen den 5 juni 2012 kl 14.00-17.10
Plats: Finlandia Hall Conference and Exhibition Centre, Helsingfors
Lokal: Rum nr 21

Protokoll

Tillbaka till protokollförteckningen.