Styrelsemöte 2013-01-30

Styrelsemöte med funktionärer

Tid: Onsdagen den 30 januari 2013 kl. 10.00-16.00
Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm
Lokal: Jungska rummet 9:034

Protokoll

Tillbaka till protokollförteckningen.