Årets Kommunaltekniker 2010

Utdelning av utmärkelsen Årets Kommunaltekniker

Styrelsen har beslutat att utse Anders Rooth, Göteborg
Motivering: Anders Rooth har som miljöchef på trafikkontoret varit pådrivande för att förbättra miljön i Göteborg. Han har gjort detta framsynt, engagerat, envist och kreativt och gjort trafikkontorets egen resepolicy till ett föredöme för andra. Anders har också varit mycket aktiv för att förändra lagstiftningen så att skattereglerna blir mer neutrala för resor med bil resp. kollektivtrafik. Anders Rooth mottog utmärkelsen personligen.