Årets Kommunaltekniska Projekt 2010

Utdelning av utmärkelsen Årets Kommunaltekniska Projekt

Styrelsen har beslutat utse ”Alingsåshems förnyelse av 1970-talsområdet Kv. Brogården” som årets kommunaltekniska projekt.

Motivering: Områdets förnyelse har planerats och genomförts utifrån en helhetssyn. Befintliga kvaliteter har bevarats och nya har tillkommit, samtidigt som bristerna åtgärdats. I samarbete med de boende har de slitna husen från 1970-talet blivit passivhus med god tillgänglighet, samlingslokaler och ett tilltalande yttre. På ett modigt sätt har kommunalteknikens olika grenar förenats så att en hållbar förnyelse åstadkommits som bidrar
både till ekonomisk, ekologisk och social bärkraft och en långsiktig hållbar livsmiljö.

VD IngMarie Odegren mottog utmärkelsen för Alingsåshem.