Årets Kommunaltekniska Projekt 2011

Styrelsen har beslutat utse ”Green Citizens of Europe” som årets kommunaltekniska projekt.

Motivering: Årets kommunaltekniska projekt heter GREEN CITIZENS OF EUROPE. Det har startats av Umeå kommun som tillsammans med samarbetspartners inom regionen och internationellt utvecklar nya idéer som ska göra det lättare och roligare att leva mer hållbart. Syftet med projektet är att främja hållbart boende och resande i Umeåregionen och utveckla en organisation som stöd i det arbetet. Ett flertal både nya innovativa metoder och tekniker samt beprövade metoder i nya miljöer för att främja hållbart resande och boende prövas och utvärderas för lämpliga målgrupper inom ramen för projektet. Projektet innehåller ett stort antal aktiviteter indelade i ett antal aktivitetsområden varav de viktigaste är motivation och medvetandegörande och miljövänligt resande.

Kommunernas och kommunalteknikens uppdrag är ytterst kommunmedborgarens bästa. I detta projekt har man fokuserat på medborgarens förutsättningar och möjligheter att bo och arbeta hållbart. Det är intressant eftersom t ex minskad energianvändning, miljövänligt resande är svårt för att inte säga omöjligt att åstadkomma utan den enskilda människans medverkan och vilja till förändring.

Projektet GREEN CITIZENS OF EUROPE som omfattar flera viktiga kommunaltekniska områden har med ett ambitiöst och strukturerat arbetssätt skapat möjligheter för den som bor och verkar i Umeåregionen att leva mera hållbart.

Projektet förtjänar därför föreningens utmärkelse ”Årets Kommunaltekniska Projekt 2011”.

Emma Ödling och Ida Lundström, verksamma i projektet från Umeå kommun, mottog utmärkelsen.