Årets Stadsbyggare 2019

Föreningen utser årligen en person till Årets Stadsbyggare. År 2019 har Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson utsetts.

Juryns motivering lyder:

Genom sitt ledarskap inom samhällsbyggnadsområdet, som stadsbyggnadsdirektör i Malmö, statens utredare för en ny politik för arkitektur, form och design och som riksarkitekt har Christer Larsson breddat synen på hur stadsutveckling och arkitektur kan vara ett redskap för att lösa samhällets utmaningar. Genom att hävda planeringens processer som ingång för demokrati och social hållbarhet har han betytt mycket för den nationella synen på stadsbyggande och betydelsen av kommunernas drivande roll i detta.

– Jag tror att stadsbyggandets kraft är underutnyttjad, därför är det glädjande att vi nu har en nationell politik som tar sin utgångspunkt i det. Den gamla politiken var illustrerad av vackra saker och byggnader, men min grund är ”Vad gör stadsbyggandet med människor i vardagen?”, säger Christer Larsson till Stadsbyggnad, Föreningen Sveriges Stadsbyggares tidskrift.