Årets Stadsbyggnadsprojekt 2019

Föreningen utser årligen ett projekt till Årets Stadsbyggnadsprojekt. År 2019 har Hamnoasen i Landskrona utsetts.

Juryns motivering lyder:

Kommunens ambition att öka sin attraktivitet som bostadsort, med hjälp av stadsbyggnadsprojekt, har förvaltats väl av STADSTUDIO i det arkitektdrivna projektet i kvarteret Hamnoasen i Landskrona. Kvarteret bjuder på en genomtänkt arkitektonisk gestaltning där platsens fördelar och närheten till Öresund tas tillvara. Mötesplatserna på gården, en gåvänlig trappa, loftgångar och generösa utrymmen kring förråden på taket skapar förutsättningar för spontana och planerade möten.

– Landskrona har en enorm potential och kommunen har arbetat hårt under senare år för att lyfta Landskrona. Hamnoasen har varit en del i detta och en ambition från kommunens sida var att folk utifrån skulle flytta in, sa blev det också – ungefär hälften av de som flyttade in i Hamnoasen kom från andra kommuner. Det är inspirerande att vara en del av förändringen. Vi på STADSTUDIO känner att vi har gått från att vara arkitektkonsulter till att bli samhällsbyggare, säger Alexander Lenre Simittchiev, VD för STADSTUDIO, till Stadsbyggnad, Föreningen Sveriges Stadsbyggares tidskrift.