Årets Stadsbyggnadsprojekt 2020

Föreningen utser årligen ett projekt till Årets Stadsbyggnadsprojekt. I år har projektet omvandling av Drottninggatan & Järnvägsgatan i Helsingborg utsetts.

Juryns motivering lyder:

Helsingborgs pulsåder genom centrala staden har alltid delat centrumkvarteren från hamnområdet, färjorna, järnvägen och Helsingborg C. Staden växer och det ställer ökade krav på infrastrukturen i centrum. Därför har staden satsat på att utveckla Helsingborgs paradgata – Drottninggatan och Järnvägsgatan genom att göra den attraktivare för gående, cyklister och kollektivtrafiken.

Projektet har präglats av bred samverkan och involvering både internt och externt. Olika professioner inom stads- och samhällsbyggnad från fler olika förvaltningar har arbetat tätt tillsammans i projektets alla skeden. Handlare, verksamheter, intresseorganisationer, fastighetsägare och trafikföretag har involverats. Helsingborgs stad satsade redan från början av projektet på samverkan med alla berörda intressenter och på kommunikationsinsatser av flera olika slag med invånarna i staden. Bland annat har workshops och informationsmöten löpande hållits under byggtiden.

Projektet har inneburit att kollektivtrafiken, gående och cyklister har prioriterats och fått tydligare och bättre plats och biltrafiken har minskat. Slutresultatet har blivit en livlig, trädkantad, mänsklig och vacker gata i nygammalt ljus.

Styrelsen för Föreningen Sveriges Stadsbyggare har därför utsett projektet omvandling av Drottninggatan & Järnvägsgatan i Helsingborg till Årets Stadsbyggnadsprojekt 2020.

Marie Holmqvist, projektchef på Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg samt övergripande ansvarig för omvandlingsprojektet lyfter fram kommunikation och samverkan som en betydelsefull faktor för projektet.

– Det är ett projekt som vi jobbade med i väldigt många år med många inblandade i processen. Skånetrafiken har varit en viktig samarbetspartner, men också Helsingborgs Citysamverkan, fastighetsägare och butiksägare. Vi har haft så mycket samverkan som möjligt och mycket arbete med kommunikation. Det var nödvändigt för att underlätta processen under den långa byggtiden – projektledare hade personliga kontakter med alla, vi har också kallat till stormöten och haft både referensgrupp och styrgrupp med representanter för näringsliv, fastighetsägare, Skånetrafiken och staden, säger hon.

Den andra saken Marie Holmqvist vill lyfta fram är arbetet med att välja material.

– Vi arbetade väldigt mycket med materialvalen – för att spegla Helsingborgs historia med tegelbruk och vackra tegelfasader så valdes tegelbeläggning på markytor. Vi valde också samma stil på lyktstolpar som paradgatan enligt gamla foton hade i början av 1900-talet. För att sammanfatta var inriktningen modernt och hållbart, men med en historisk förankring, avslutar hon.