Årets Stadsbyggnadsprojekt 2021

Föreningen Sveriges Stadsbyggare utser årligen Årets Stadsbyggnadsprojekt. I år har föreningen utsett Entréområdet till Gamla Uppsala till Årets Stadsbyggnadsprojekt 2021.

När järnvägen grävdes ner genom Gamla Uppsala uppstod en möjlighet att utveckla entrén till Gamla Uppsalas kulturhistoriska område, Uppsala kommuns tredje största besöksmål. Möjligheten togs till vara på bästa möjliga sätt.

 

Projektet representeras av Tove Västibacken, enhetschef på Uppsala kommun och huvudprojektledare sedan 10 år tillbaka och av Annika Carlborg, gestaltningsansvarig landskapsarkitekt LAR/MSA på enheten Planering och projektering vid Uppsala kommun och projektledare för utförandet/byggnationen. De är uppenbart glada över att ha tagit ett komplext projekt som de känner starkt för i mål och nu också prisats för det.

– Jag är fantastiskt glad över att det blev så bra till slut. Det var många turer fram och tillbaka med många önskningar och viljor. Det är också extra roligt eftersom vi har genomfört detta i egen regi från början till slut, säger Tove Västibacken.

Även Annika Carlborg beskriver projektet som komplext och engagerande:
– Jag har fått vara med hela vägen och också projektleda byggnationen, vilket är ovanligt för en gestaltande landskapsarkitekt. Det har funnits många aspekter att förhålla sig till som skydd för landskapsbilden, arkeologi och grundvattenskydd. Det har varit viktigt med material som håller länge och inte kräver onödigt mycket underhåll, säger Annika Carlborg.

Motiveringen lyder:
God stadsbyggnad uppnås genom att många mindre projekt sammanfogas inom en övergripande plan till ett attraktivt och hållbart samhälle. Uppsala kommun har anlagt en ny entré till kulturområdet Gamla Uppsala genom omsorgsfull planering, projektering och genomförande i egen regi som också involverat många olika intressenter.

När Trafikverket byggde en tunnel för järnvägen istället för den tidigare dragningen tvärs genom Gamla Uppsala föddes idén att göra något extra av entréområdet. Målet var att skapa en välkommande attraktiv entré som tog till vara platsens historiska värden och samtidigt skapa goda parkeringsmöjligheter med en attraktiv servicebyggnad. Den befintliga banvallen har omvandlats till ett sammanhängande rekreationsstråk både norrut och söderut mot Uppsala och besökaren påminns om de gamla järnvägsspåren genom markeringen i stensättningen. Material med hög kvalité har använts både i markanläggningen och vid val av växtlighet så målet om god hållbarhet bör kunna uppnås.

Att utveckla samhällsbyggandet i positiv riktning, när stora förändringar skapar nya möjligheter genom frigjorda ytor, ställer stora krav på samtliga inblandade. Uppsala kommuns arbete som inneburit samverkan med många intressenter och ett kvalitativt genomförande har givit ett resultat som uppskattas av allmänheten och alla inblandade. Att järnvägen inte längre skapade en barriär i området gav nya möjligheter och det har Uppsala kommun verkligen tagit vara på.

Styrelsen för Föreningen Sveriges Stadsbyggare har därför utsett projektet Entréområdet till Gamla Uppsala till Årets Stadsbyggnadsprojekt 2021.