Årets Stadsbyggnadsprojekt 2022

Föreningen Sveriges Stadsbyggare presenterar stolt mottagaren av utmärkelsen Årets stadsbyggnadsprojekt 2022, Spårvägen i Lund.

Styrelsens motivering lyder:

Årets stadsbyggnadsprojekt 2022

Att planera och bygga en spårväg är ett omfattande och utmanande stadsbyggnadsprojekt i en modern stad. Särskilt i en stad som Lund med en historisk och känslig miljö.

Projektet är ett ekonomiskt stort projekt med en krävande förhandlingsprocess med olika intressenter. Detta har inneburit lång tid från idé till förankring, finansiering och genomförande vilket krävt en stor uthållighet av alla inblandade.

Att bygga en spårväg på 2000-talet är en visionär infrastrukturlösning för att möta framtidens möjligheter att utveckla staden och tillgodose många intressen som samverkar för att fortsatt utveckla Lund som en attraktiv stad i regionen där tillgänglighet och hållbarhet tillgodoses.

Spårvägen i Lund är utformad för framtiden och som på sin sträckning från Lunds centralstation till de nya stadsdelarna knyter samman stadens centrum och centralstationen med Lunds sjukhus, universitet, högskolor, forskningsanläggningar samt med både nuvarande och framtida bostadsområden.

Efter inledande problem med spårvagnarnas teknik och lågt resande under pandemin har under det senaste året problemen åtgärdats, resandet har gått upp och resenärernas nöjdhet är hög. Utformning av spåranläggningen med gräsbeläggning och estetiskt väl utformade hållplatser har höjt kvalitén på stadsmiljön i spårvägens sträckning.

Sammantaget är projektet väl genomfört och har givit ett tillskott till stadsmiljön och en bra service för resenärerna.

Styrelsen för Föreningen Sveriges Stadsbyggare har därför utsett projektet Spårvägen i Lund till Årets Stadsbyggnadsprojekt 2022.