Bestämmelser för utmärkelsen Årets Stadsbyggnadsprojekt

Bestämmelser för utmärkelsen Årets Stadsbyggnadsprojekt

(Enligt styrelsebeslut 2021-11-24)

 

§ 1
Utmärkelsen Årets Stadsbyggnadsprojekt är avsedd att uppmärksamma ett projekt i Sverige, som visat på förnyelse och samverkan inom stadsbyggandet, med fokus på helhetsyn och hållbar kommunalteknik och samhällsbyggnad. Projektet, som kan vara större eller mindre., skall vara färdigställt under senare år så att ett positivt resultat kan påvisas.

 

§ 2
Utmärkelsen utgår med dels ett diplom, dels med ett fritt deltagande (konferensavgifter) för högst 5 personer på föreningens årskongress det år utmärkelsen utdelas.

 

§ 3
Ansökan om utmärkelsen skall insändas till föreningens styrelse senast den 1 mars det år utmärkelsen skall utdelas. Till ansökan skall fogas en beskrivning av projektet och hur det genomförts, samt organisation och deltagande personer i projektet. I ansökan skall också lämnas en kortfattad motivering till varför projektet förnyat arbetssätt och samverkan till gagn för utveckling av samhällsbyggandet.

 

§ 4
Utmärkelsen Årets Stadsbyggnadsprojekt beslutas av föreningens styrelse. Utmärkelsen delas ut vid föreningens årskongress.

 

§ 5
Finner styrelsen, att inte något av de projekt som ansökt om utmärkelsen, uppfyller förutsättningarna för utmärkelsen kan styrelsen besluta att inte dela ut någon utmärkelse.