Stadsbyggnadsdag 2021

Skyfall, klimatanpassning och kreativitet i staden

14 april – digitalt

 

PROGRAM

Program Stadsbyggnadsdag 2021

 

PRESENTATIONER

Klimat, Ekosystem och samhälle i förändring – Varför bry sig?

Martin Hedberg, Meteorolog

 

Hur hanterar Sverige klimatanpassningen

Nilla Thomson, ansvarar för Boverkets samordningsuppdrag av arbetet med klimatanpassning för den byggda miljön

 

Hur vattnet flödar i våra plansystem

Arne Fredlund, senior rådgivare inom detaljplanering och PBL, f.d. planchef vid Stockholms stadsbyggnadskontor

 

Skyfall och avrinningsplanering

Lena Blom, Strateg, FoU ansvarig, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad

 

Framtida utmaningar och investeringsbehov inom VA-branschen

Mikael Larsson, Chef Vattentjänstenheten, Svenskt Vatten

 

Hur arbetar SKR med vattenfrågor?

Emilie Gullberg, Expert Klimat, SKR och Maja Högvik, Expert Miljö och Vatten, SKR

 

Hur skapar vi Världens bästa stad när det regnar?

Jens Thoms Ivarsson, Creative Director, Rain Gothenburg, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad

 

 

Vi lägger ut presentationer allt eftersom!

FÖRELÄSNINGAR