Stadsbyggnadsdagarna 2020

Stadsbyggnadsdagarna 11 – 12 mars 2020 i Borås
Attraktiva städer för mångfald och hållbarhet

 

Program och presentationer

 

Program

 

Talarpresentationer:

Välkomna till Borås – Staden i ständig förändring Kerstin Hermansson, Kommunalråd för fysisk samhällsplanering, Richard Mattsson, Stadsarkitekt och Fredrik Hjelm, Stadsantikvarie, Borås Stad

 

Hur hanterar vi mikromobilitet och andra förändringar i transportsystemetChrister Ljungberg, VD, Trivector AB

 

Hållbar stadsbyggnad – Så här formar vi en stad för alla. – Emelie Brunge, Landskapsarkitekt LAR/MSA, Nyléns arkitektkontor – Kommer snart

 

Vad kan vi lära av de kommuner som redan tillämpat barnkonventionen? – Ulrika Åkerlund, Landskapsarkitekt, Boverket

 

Borås Framgångsfaktorer – Så lyckades vi bli bäst i Europa på tillgänglighetLena Mellbladh, Tillgänglighetskonsulent, Borås Stad

 

JämtJämlikt – Rum för alla i staden – Cecilia Fredriksson, Samhällsplanerare, Helsingborgs Stad och Vesna Vasiljkovic, Arkitekt och Kontorschef, Tengbom Arkitekter

 

Socioekonomisk studie och social investeringsfond Marlene Svensson, Processledare för social investeringar, Sundsvalls kommun

 

Det ena ger det andra – Om segregation och rumsliga motpoler – Jonas Lindström, Fil Dr. i sociologi och lektor i socialt arbete, Södertörns Högskola

 

Kraftsamling för en mer hållbar stadsdel – Sjöbo i Borås –  Sjöbo i Borås. – Pia Essunger, utvecklingsledare folkhälsa, Borås Stad

 

Aktuellt från SKR – Kristina Isacsson, expert planering och byggande, Sveriges Kommuner och Regioner

 

En ö för rörelserikedom – Anna Löfqvist, affärsledare bostäder och Helen Nilsson, mark- och exploateringchef, Umeå kommun

 

Gårdsten 2025Michael Pirosanto,  VD, Gårdstensbostäder AB

 

Troed Troedsson Stadsbyggarna Borås mars 2020 dok – Troed Troedsson, analytiker, Paradigmmäklarna – Kommer snart