Stadsbyggnadsdagarna 2023

STADSBYGGNADSDGARNA 2023
15 – 16 mars i Sundsvall

 

PROGRAM
Program Stadsbyggnadsdagarna 2023 i Sundsvall

 

PRESENTATIONER

 

Dag 1 – 15 mars

 

Välkomna till Sundsvall – en kommun som siktar mot 5 000 nya jobb, klimatneutralitet och social hållbarhet
Bodil Hansson, kommunstyrelsens ordförande, Sundsvalls kommun

 

Från grannskapsplanering till social hållbarhet – hur har synen på ”den goda staden” förändrats?
Moa Thunström, lektor i Kulturgeografi, Karlstads universitet

 

Bostadsförsörjningsplanering – kommunernas analys av bostadssituationen
Jan-Ove Östbrink, Bostadspolitisk expert, Sveriges Kommuner och Regioner

 

Stadsläkning – att närma sig en jämlik stad
Magdalena Lindfeldt, planeringarkitekt, Eskilstuna kommun
Mabel Pena, översiksplanerare, Eskilstuna kommun

 

Samhällsomställning och kommunernas ekonomi
Patrik Waaranperä, Statistiker, Sweco Sverige AB

 

Grönska med kvalité? Grönytefaktor och ekosystemtjänstanalyser
Elisabetta Troglio, Samhällsplanerare, Tekn. Dr, Ekologigruppen Ekoplan AB

 

Grönytestrategiskt arbete i Sundsvall
Anna Axling, landskapsarkitekt LAR MSA, Sundsvalls kommun

 

Territoriell arkitektur för social hållbarhet
Eva Minoura, Arkitekt SAR/MSA och tekn. dr. i arkitektur, Sveriges Arkitekter

 

Dag 2 – 16 mars

 

Introduktion till studiebesöken i Sundsvall
Anders Bolin, Stadsarkitekt, Sundsvalls kommun

 

Skellefteå växer
Lars Hedqvist, planeringschef, Skellefteå kommun

 

Planering för samhällsomvandling
Richard Eriksson, adj Professor i ekonomisk geografi, Umeå universitet

 

Allt ska äga rum
Christer Larsson, adj Professor i arkitektur, HelaStaden AB

 

MENTIMETER

Stadsbyggnadsdagarna 2023 Mentimeterfrågor