Styrelsemöte 2016-06-09

Styrelsemöte 2016-06-09

Styrelsemöte med funktionärer

Tid: Torsdagen den 9 juni 2016 kl. 09.00-15.00
Plats: Mariehamn, Åland