Bilaga 15 Arbetsgruppens förslag till beslut om grafisk profil 20161130