Bilaga 1. FSvSSM 2_170405 Kallelse till styrelsemöte i