Bilaga 5 Sveriges Stadsbyggares årsmöte 2017-09-18 Revisionsberättelse 2016