Styrelsemöte 2017-11-30

Styrelsemöte 2017-11-30

Ärende: Föreningen Sveriges Stadsbyggare, FSvS, styrelsemöte

Tid: Måndagen 30 november 2017 kl.08.30-12.30

Plats: Elite Stadshotellet, Eskilstuna

Protokoll FSvS 2017-11-30

Bilaga 1 Sveriges Stadsbyggare SM 5_20171130 Dagordning

Bilaga 2 Sveriges Stadsbyggare SM 5_20171130 FU protokoll 2017-09-28

Bilaga 3 Sveriges Stadsbyggare SM 5_20171130 FU Protokoll 2017-10-11

Bilaga 4 Sveriges Stadsbyggare SM 5_20171130 FU Protokoll 2017-11-01

Bilaga 5 Sveriges Stadsbyggare SM 5_20171130 FU protokoll 2017-11-22

Bilaga 6 Sveriges Stadsbyggare SM 5_20171130 Projektsammandrag 170930

Bilaga 7 Sveriges Stadsbyggare SM 5_20171130 Budget 2018

Bilaga 8 Sveriges Stadsbyggare SM 5_20171130 Verksamhetsplan 2018 utkast

Bilaga 9 Sveriges Stadsbyggare SM 5_20171130 Kurs- och konferensverksamhet 2015-2017 (nov 2017)

Bilaga 10 Sveriges Stadsbyggare SM 5_20171130 VP 2018 för Utbildning och Konferens

Bilaga 11 Sveriges Stadsbyggare SM 5_20171130 Position2019_171130

Bilaga 12 Sveriges Stadsbyggare SM 5_20171130 STADSBYGGNAD

Bilaga 13 Sveriges Stadsbyggare SM 5_20171130 Grafisk profil 20171130

bilaga-13a-sveriges-stadsbyggare-sm-5_20171130-brevmall-word-sveriges-stadsbyggare

Bilaga 13b Sveriges Stadsbyggare SM 5_20171130Brevmall PDF Sveriges Stadsbyggare

bilaga-13c-sveriges-stadsbyggare-sm-5_20171130fakturamall-sveriges-stadsbyggare

bilaga-13d-sveriges-stadsbyggare-sm-5_20171130kallelse-mall-sveriges-stadsbyggare

bilaga-13e-sveriges-stadsbyggare-sm-5_20171130protokoll-mall-sveriges-stadsbyggare

bilaga-13f-sveriges-stadsbyggare-sm-5_20171130-power-point-mall

Bilaga 13g Sveriges Stadsbyggare SM 5_20171130 Rapport Mall fram-bak Sveriges Stadsbyggare

Bilaga 13h Sveriges Stadsbyggare SM 5_20171130 Blänkare Medborgardialog_190x130-High-13.7

Bilaga 13i Sveriges Stadsbyggare SM 5_20171130Förlaga kursprogram Stadsbyggnadsdagarna 2017

Bilaga 13j Sveriges Stadsbyggare SM 52017113 Visitkort_90x55_JGN-original.24.10

Bilaga 14 Sveriges Stadsbyggare SM 5_20171130 Attesträtter m m Beslut på styr möte 2017-11-30

Bilaga 15 Sveriges Stadsbyggare SM 5_20171130 Remisser171130