Bilaga 4 Sveriges Stadsbyggares protokoll SM 3_20180530_Revisorsrapport_2017