Bilaga 7 Sveriges Stadsbyggares protokoll SM 3_20180530_Projektsammandrag 180331