Styrelsemöte 2018-06-13

Ärende: Föreningen Sveriges Stadsbyggare stryelsemöte nr 4

Tid: Onsdagen den 13 juni 2018 kl. 11:00 – 12:00

Plats: Telefonmöte

 

Protokoll 4 Sveriges Stadsbyggares Styrelsemote 20180613 undertecknat