Bilaga 5 Sveriges Stadsbyggares protokoll SM 5_20180917 Projektsammandrag 2018-06-30