Bilaga 7 Sveriges Stadsbyggares protokoll SM 5_20180917 Valnämnd 2019