Bilaga_8_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM3_20200526_ Revisorsrapport_2019