Bilaga_4_Sveriges_Stadsbyggares_protokoll_SM4_20200624_Motiv_Årets_Stadsbyggnadsprojekt­_2020