Bilaga 14. ÅRSHJUL FÖRENINGENS TOTALA KOMMUNIKATION_TABELL2021_2022Förslag20211124