Bilaga 8. Utbildningar 2022 – Lägesrapport 2022-03-25