Protokoll 2022-05-31 – Föreningen Sveriges Stadsbyggare – signerat