Bilaga 1. Kallelse och dagordning. Styrelsemöte 2022-09-13