Bilaga 14. Förslag till revidering av bestämmelser för stipendier För beslut på styrelsen i januari 2023