Bilaga 9. Checklista styrelsens kontaktpersoner rev 2023 05 17